Agrotrgovina.hr by Kokot Agro / > Blog > Gnojidba > Visoki prinos ploda jagode uz primjenu huminskih kiselina u fertirigaciji

Visoki prinos ploda jagode uz primjenu huminskih kiselina u fertirigaciji

By agrotrgovina

Visoki prinos i kvaliteta ploda jagode vrlo je važan parametar za isplativ uzgoj. Zbog velike ponude jagode na tržištu (jagode iz domaćeg uzgoja ali isto tako, i jagode iz uvoza) kupci postaju sve više izbirljivi kod odluke o kupnji jagode. Traži se krupan plod, pravilnog oblika, dobrog okusa i finog mirisa.

Da bi se bolje iskoristio učinak gnojidbe jagode, preporuča se primjena tekućih organskih gnojiva na bazi huminskih i fulvo kiselina. Primjenom takvih organskih gnojiva, postiže se više pozitivnih efekata u gnojidbi jagode:

  • BOLJE I BRŽE USVAJANJE HRANIVA iz tla
  • Razvoj novog (mladog) korijena jer se hraniva i voda u tlu usvajaju samo kroz mlado korijenje
  • SMANJENJE ZASLANJENOSTI ZONE KORIJENA zbog primjene visoke doze vodotopivih gnojiva (zbog porasta EC vrijednosti (zaslanjenosti) tla u zoni korijena dolazi do smanjenja prinosa kod jagode).
  • VEĆA SINTEZA I NAKUPLJANJE ŠEĆERA U PLODOVIMA JAGODE
  • Intenzivna cvatnja (produžena cvatnja omogućava postizanje većeg broja plodova i više prinose)
  • Značajno bolji miris plodova

Napomena: Ne mješati gnojiva na bazi Ca-nitrata i tekuća organska gnojiva.

U ponudi tvrtke Kokot Agro d.o.o., u ponudi su tekuća organska gnojiva iz grupe Rovensa; tvrtke Tradecorp i tvrtke Idai Nature. Gnojiva su dostupna za narudžbe u web trgovini Agrotrgovina.hr

Kod izbora tekućih organskih gnojiva potrebno je voditi računa o kvaliteti gnojiva koji se primjenjuje jer primjenom jeftinih i nekvalitetnih tekućih gnojiva često dolazi do začepljenja kapaljki na cijevima za fertirgaciju jagode.

Ovisno o stanju nasada jagode i tehnologije uzgoja , te agroekoloških uvjeta preporuča se primjena slijedećih tekućih organskih gnojiva:

HUMISTAR

(tekuće organsko gnojivo na bazi huminskih i fulvo kiselina porijeklom iz Američkog leonardita)

DOZA PRIMJENE:

5-20 lit/ha kroz sustav fertirigacije

Dozu primjene gnojiva Humistar, potrebno je prilagoditi stanju nasada jagode i plodnosti tla.

Više doze se preporučaju kod:

  • Nasada koji su više godina u proizvodnji
  • Kod primjene vodotopivih gnojiva sa visokim EC vrijednostima
  • Kod nasada sa visokim prinosima

IDAI FERTIREG

(tekuće organsko gnojivo sa visokom količinom organske tvari, dobiven iz fermentirane biljne mase leguminoza)

DOZA PRIMJENE:

20 lit/ha, više puta tijekom vegetacije jagode, min. 2-4 primjene

Tekuće organsko gnojivo IDAI FERTIREG proizveden je posebnim postupkom mikrofiltracije, te se time razlikuje od ostalih tekućih gnojiva koji se proizvode iz fermentirane biljne mase. Zbog primjene postupka mikrofiltracije gnojivo IDAI FERTIREG ne začepljuje kapaljke na cijevima za fertirgaciju.


Kupi na web shopu AGROTRGOVINA:

Tekuća organska gnojiva:

HUMISTAR

IDAI FERTIREG

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Proizvodi dodani u košaricu
X