Agrotrgovina.hr by Kokot Agro / > Blog > Gnojidba > Primjena gnojiva Copfort protiv paunova oka na maslini prije berbe

Primjena gnojiva Copfort protiv paunova oka na maslini prije berbe

By agrotrgovina

Paunovo oko (Spilocea oleagina) je bolest lista masline koja čini puno problema početkom vegetacije masline, te nakon završetka ljetnog. Promjenom vremenskih uvjeta (pojava kiše i vlage, niže temperature zraka) početkom rujna, pogoduju razvoju ove bolesti, koja može napraviti značajne štete na maslinama. Vrlo često dolazi do gubitka lisne mase, te se time smanjuje intenzitet fotosinteze, te smanjuje i sinteza ulja u plodovima maslina. Kako bi se spriječila pojava zaraze sa ovom bolesti, početkom rujna, preporuča se primjena bakrenih fungicida (Nordox, Neoram i sl.) na bazi anorganskih oblika bakra (bakreni oksid, bakreni oksiklorid i dr.). Međutim, kod primjene bakrenih fungicida potrebno je paziti na karencu i rok berbe. Karenca za bakrene fungicide može biti od 15 do 56 dana (ovisno o vrsti bakrenog fungicida), što maslinarima koji rano beru plodove može činiti dosta problema.

Osim bakrenih fungicida, za povećanje otpornosti na zarazu paunovim okom može se primjeniti gnojivo COPFORT na bazi bakrenog-glukonata, koji nema karencu i ne ostavlja rezidue. Jedina čista otopina bakrenog glukonata (gnojivo na bazi glukonske kiseline) koji ima kiselu pH vrijednost (pH 2,0-4,0), te ga to razlikuje od sličnih preparata na tržištu koji sadrže vrlo niske količine bakra u obliku bakrenog glukonata i imaju pH vrijednost iznad 7,0.

Gnojivo COPFORT proizvedeno je sukladno EZ normama 834/2007 i 889/2008 te se može koristiti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (ECO CERT certifikat).

Bakreni glukonat je organski oblik bakra (Cu) koji ima sistemični učinak, i brzo ulazi u list, te na taj način štiti list masline od zaraze paunovim okom. Ne ispire se kišom.

COPFORT je tekuće gnojivo na bazi bakra (Cu), koji sadrži bakar u obliku bakrenog-glukonata, niske koncentracije (6% Cu), ali izrazitog učinka. Zbog posebnog obilka bakra, vrlo brzo ulazi u list te su gubici ispiranjem vrlo mali. Osim brzog ulaska u list, Cu-glukonat se brzo translocira unutar same biljke (prema korijenu i prema vegetacijskom vrhu listu). Cu-glukonat se brzo ugrađuje u staničnu stijenku, te povećava otpornost biljaka na abiotske i biotske nepovoljne čimbenike. Na taj način povećava otpornost masline na paunovo oko.

PREPORUKA ZA PRIMJENU GNOJIVA COPFORT

1 ha: 2-4 lit gnojiva COPFORT

100 lit vode: 0,2-0,4 lit gnojiva COPFORT

Dostupna pakiranja: 100 mL (malo hoby pakiranje), 1 lit., 5 lit.

Narudžba gnojiva: direktno na telefon 01/6271-543 ili na WEB trgovini AGROTRGOVINA.HR

UPOZORENJA:

Čuvati na temperaturi od 5-25°C, u suhom prostoru. U kontaktu sa očima i kožom isprati sa puno vode. Čuvati samo u original amabalaži. Proizvođač jamči za kvalitetu i sastav proizvoda ali ne može jamčiti za upotrebu proizvoda. Učinak gnojiva ovisi o vrsti i starosti biljke, agroekološkim uvjetima, temperature i tipa tla. Ne prekoračiti preporučene doze primjene.

 

Kupi na web shopu AGROTRGOVINA:

Gnojivo COPFORT:

COPFORT (6% bakreni glukonat)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Proizvodi dodani u košaricu
X