Agrotrgovina.hr by Kokot Agro / > Blog > Gnojidba > Osnovne tvari – novi preparati za ekološka riješenja u poljoprivredi

Osnovne tvari – novi preparati za ekološka riješenja u poljoprivredi

By agrotrgovina

Osnovne tvari – novi preparati za ekološka riješenja u poljoprivredi

Moderna poljoprivredna proizvodnja danas je vrlo zahtjevna grana proizvodnje. Sa jedne strane nalaze se krajnji potrošači/kupci koji zahtijevaju kvalitetne plodove, bez rezidua pesticida i povoljne cijene, dok sa druge strane, poljoprivredni proizvođači imaju sve više negativnih čimbenika, koji ih značajno ograničavaju u zadovoljenju zahtjeva potrošača/kupaca. Promjenom klimatskih uvjeta, dolazi do promjene u životnim ciklusima štetnika i biljnih bolesti, uz dodatni negativni učinak brojnih stresnih uvjeta (suša, visoka temperatura, vjetar i dr.) koji nepovoljno djeluju na biljke i time se značajno smanjuje otpornost poljoprivrednih kultura na štetnike i bolesti, i smanjuje visina i kvaliteta prinosa.

Dodatni nepovoljni čimbenik je ukidanje brojnih aktivnih tvari kod pesticida, što još više sužava mogućnost poljoprivrednika da se uspješno bore protiv sve brojnijih štetnika i bolesti u poljoprivrednoj proizvodnji. Upravo u takvim uvjetima, primjena preparata na bazi osnovnih tvari, čini dodatnu opciju u učinkovitoj borbi protiv štetnika i biljnih bolesti.

Što su osnovne tvari i zakonski okvir definicije i primjene osnovnih tvari na razini EU

Osnovne tvari predstavljaju posebnu grupu preparata za primjenu u poljoprivrednoj proizvodni na tržištu EU, koje su regulirane EZ Uredbom 1107/2009 (te njezinim kasnijim dopunama). Članak 23. navedene EZ Uredbe regulira osnovne tvari kao:

  • Nije tvar koja izaziva zabrinutost
  • Nema prisutne sposobnosti za uzrokovanje hormonalnih smetnji, niti neurotoksičnih ili imunotoksičnih učinaka
  • Ne koristi se prvenstveno u svrhu zaštite bilje ali je ipak korisna pri zaštiti bilja bilo izravno ili u sredstvu koje sadrži tu tvar i jednostavni razrjeđivač
  • Ne stavlja se na tržište kao sredstvo za zaštitu bilja

Osim navedenog, za potrebe ove Uredbe, aktivna tvar koja ispunjava mjerila „prehrambenog proizvoda“ s smislu članka 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 smatra se također osnovnom tvari. Ako EU Komisija zaključi da mjerila za odobrenje iz stavka ovog članka više nisu ispunjena, donosi se Uredba o povlačenju ili izmjeni odobrenja u skladu s regulacijskim postupkom iz članka 79. stavka 3., te se više navedena aktivna tvar ne može koristiti kao osnovna tvar za primjenu u poljoprivrednoj proizvodnji. Isto tako, Glavna uprava za zdravlje i potrošače, podnosi izvješće o pregledu za svaku osnovnu tvar, prema kojem se izdaje odobrenje za upotrebu osnovne tvari u skladu sa EZ Uredbom br. 1107/2009. Na taj način postiže se dodatna zaštita zdravlja potrošača i sigurnost u primjeni osnovnih tvari u poljoprivredi.

Trenutno je sukladno navedenom uredbom, sa krajem 2021. godine, odobrena primjena 21 različite osnovne tvari za primjenu u poljoprivredi na razini EU. Popis osnovnih tvari se stalno nadopunjava novim osnovnim tvarima, pa se čitatelje upućuje na redovno praćenje baze podataka o osnovnim tvarima.

Slika 1. Jagoda je kultura kod koje primjena preparata na bazi osnovnih tvari ima široku primjenu zbog kratkog roka dozrijevanja plodova i problema sa karencom kod primjene klasičnih pesticida

Quitobasic jagoda

Odobrene osnovne tvari za primjenu u poljoprivredi

U slijedećoj tablici prikazane su odobrene osnovne tvari za primjenu u poljoprivrednoj proizvodnji.

Tablica 1. Odobrene osnovne tvari za primjenu u poljoprivredi koje su najčešće u upotrebi u poljoprivrednoj proizvodnji

Osnovna tvarOdobrenje za primjenuOdobrenje za primjenu
Hitozan hidrokloridFungicidni i baktericidni učinakSANCO/12388/2013
Ekstrakt biljke poljske preslice

(Equisetum arvense L.)

Fungicidni učinakSANCO/12386/2013
LecitinFungicidni učinakSANCO/12798/2014
Natrij hidrogen karbonatZa suzbijanje pepelnice kod brojnih poljoprivrednih kulturaSANCO/10667/2015
Ekstrakt koprive

(Urtica

Insketicidni, akaricidni i fungicidni učinakSANTE/11809/2016
Kalcij-hidroksidZa suzbijanje patogene gljivice (Neonectria galligena)SANCO/10148/2015
Osnovna tvar (Salix spp. L.) cortex (kora vrbe)Aktivator prirodnog obrambenog mehanizma biljaka.SANCO/12173/2014
Diamonij-fosfatKao atraktant u lovkama za štetne kukceSANTE/12351/2015
PivoZa suzbijanje puževaSANTE/11038/2017
Aktivni ugljen

(CAS broj 7440-44-0)

Za suzbijanje Esce kod vinove lozeSANTE/11267/2016
FruktozaZa suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella)SANCO/12680/2014
Ulje od suncokreta

(min. 75% oleinske kiseline)

Za suzbijanje peplnice na rajčici (Oidium neolycopersici)SANTE/10875/2016
Ulje lukaRepelent za mrkvinu muhu (Psila rosae)SANTE/10615/2018, rev.1
Laktoserum

(CAS broj 92129-90-3)

Za suzbijanje Pepelnica krastavca (Erysiphe cichoracearum)SANTE/12354/2015
SaharozaZa suzbijanje kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis)SANCO/12388/2013
Natrij-klorid

(kuhinjska sol)

Za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi (Erysiphie necator))SANTE/10383/2017
Vodikov peroksid

(CAS broj 7722-84-1)

Fungicidni i baktericidni učinak; za tretiranje sjemenaSANTE/11900/2016
Kravlje mlijekoFungicidni učinak. Za suzbijanje pepelniceSANTE/12816/2019
Prah sjemenki gorušćice (Sinapsis alba L.)Fungicidni učinak. Za tretiranje sjemena.SANTE/11309/2017
Talk

(Magnezij-hidrogen metasilikat)

Insekticidni i akaricidni učinakSANTE/11639/2017
Vinski ocat (max. 10% octene kiseline)Fungicidni i baktericidni učinak, tretiranje sjemena, herbicidni učinakSANCO/12896/2014

Osnovne karakteristike važnijih odobrenih osnovnih tvari za primjenu u poljoprivrednoj proizvodnji

Hitozan hidroklorid

Hitozan hidroklorid, koji je predmet prijave kao osnovne tvari, proizvodi se deacetilacijom hitina (rakove stanice) i salinizacijom s pomoću klorovodične kiseline da se dobije oblik hidroklorida, kako bi se poboljšala topljivost u vodi. Hitozan hidroklorid životinjskog podrijetla mora biti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 i Uredbom (EU) br. 142/2011. Odobrene su samo uporabe tvari kao osnovne tvari koja je aktivator prirodnog  obrambenog mehanizma biljaka (aktivator, ima fungicidni i baktericidni učinak putem stimulacije prirodnih obrambenih mehanizama).

Slika 2. Komercijalni preparat Idai QUITOBASIC (proizvođač Idai Nature, Španjolska) na bazi osnovne tvari hitozan hidroklorida (dostupan na web shpou Agrotrgovina.hr. Link na proizvod Quitobasic)

Quitobasic_hitozan hidroklorid

Ekstrakt biljke poljske preslice (Equsetum arvense L.)

Equisetum arvense L. (poljska preslica) je rasprostranjena papratnjača u sjevernoj hemisferi. Uporaba nadzemnih stabljika biljke Equisetum arvense L. poznata je u dodatcima prehrani kao sastojak prije 15. svibnja 1997. Kada se koristi za zaštitu biljaka, ekstrakt biljke  Equisetum arvense L. proizvodi se ekstrakcijom u vrućoj vodi sušenih nadzemnih dijelova stabljika. Odobrene su samo uporabe tvari kao osnovne tvari koja je aktivator prirodnog obrambenog mehanizma biljaka (fungicidni učinak na patogene gljive).

Equibasic ekstrakt preslice

Slika 3. Komercijalni preparat Idai EQUIBASIC (proizvođač Idai Nature, Španjolska) na bazi osnovne tvari ekstrakta biljke preslice (dostupan na web shpou Agrotrgovina.hr. Link na proizvod Equibasic)

Osnovna tvar lecitin

Lecitini ispunjavaju kriterije za ‘prehrambeni proizvod’, kako je definirano u članku 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002. Lecitini su odobreni kao prehrambeni aditiv, pod brojem E322, Uredbom (EU) br. 231/2012. Odobrene su samo uporabe tvari kao osnovne tvari koja ima fungicidni učinak.

Osnovna tvar natrij hidrogen karbonat (soda bikarbona)

Natrijev hidrogenkarbonat ispunjava kriterije za ‘prehrambeni proizvod’, kako je definirano u članku 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002. Natrijev hidrogenkarbonat nema svojstvenu sposobnost uzrokovanja poremećaja endokrinog sustava (prema privremenim kriterijima iz Uredbe 1107/2009), neurotoksičnih ili imunotoksičnih učinaka te se ne koristi prvenstveno u svrhu zaštite bilja, ali je ipak koristan za zaštitu bilja u proizvodu koji se sastoji od ove tvari i vode. Odobrene su samo uporabe tvari kao osnovne tvari koja ima fungicidni učinak.

Osnovna tvar ekstrakt biljke koprive (Urtica sp.)

Preparati na bazi osnovne tvari ekstrakta lista koprive imaju preventivni i kurativni fungicidni i insketicidni učinak. Nalazi u grupi preparata na bazi osnovnih tvari, sukladno EZ regulativi 1107/2009 i ima odobrenje za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Urtibasic_ekstrakt_koprive_idai nature

Slika 4. Komercijalni preparat Idai URTIBASIC (proizvođač Idai Nature, Španjolska) na bazi osnovne tvari ekstrakta biljke koprivre (dostupan na web shpou Agrotrgovina.hr. Link na proizvod Urtibasic)

Urtibasic bioinsekticid

Komercijalni preparati na osnovi osnovnih tvari dostupni na web shopu Agrotrgovina.hr

Iako se većina osnovnih tvari mogu nabaviti bez posebnih ograničenja (poput kuhinjske soli, kravljeg mlijeka ili natrij-klorida) na tržištu EU, ali isto tako i Hrvatske, nalazi se i određeni broj komercijalnih preparata na bazi osnovnih tvari. Komercijalni preparati predstavljaju dobar izbor, jer proizvođači takvih preparata jamče za sastav proizvoda, što je korisnicima vrlo važno. Naime, kako je djelovanje osnovnih tvari vrlo specifično, potrebno je koristiti preparate zajamčenog sastava i kvalitete, kako bi se ostvario zadovoljavajući učinak u primjeni.

Za sigurnost korisnika, svi komercijalni preparati na tržištu, moraju imati odgovarajuću oznaku odobrenja sukladno EZ Uredbi 1107/2009 (tzv. SANTE ili SANCO oznaku odobrenja). Preparati bez takve oznake ne mogu se stavljati na tržište pod oznakom „osnovne tvari“.

Na web shopu Agrotrgovina.hr, odnosno u distribuciji tvrtke Kokot Agro d.o.o., u ponudi su slijedeći komercijalni preparati na bazi osnovnih tvari (proizvođača Idai Nature, Španjolska):

(Napomena: Svi preparati na bazi osnovnih tvari tvrtke Idai Nature imaju certifikat za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji)

Mogućnost primjene osnovnih tvari u poljoprivrednoj proizvodnji

Preparati na bazi osnovnih tvari predstavljaju dodatnu opciju u modernom pristupu poljoprivrednoj proizvodnji. Kako se radi o preparatima koji kod primjene nemaju karence i rezidue u plodovima, zanimljiva su opcija za brojne ekološke poljoprivredne proizvođače, jer većina osnovnih tvari ima dopuštenje za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Osim njih, ovi preparati nalaze mjesta i u programima zaštite od bolesti i štetnika u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Prije svega, zanimljivi su u završnim tretiranjima, kada je potrebno paziti na karencu i rezidue, zatim kod pojave rezistentnosti štetnika i patogenih gljiva, te kod proizvođača koji moraju zadovoljiti stroge standarde oko broja aktivnih tvari i rezidua u plodovima u vrijeme berbe. Važno je napomenuti da osnovne tvari imaju samo kontaktan učinak (nemaju sistemični učinak) te je ispravnost prskalica i dizni kod aplikacije izuzetno važna, kako bi raspodjela preparata na biljci bila ravnomjerna i učinkovita. Isto tako, osnovne tvari su podlože ispiranju (nakon kiše) te je nakon kiše potrebno ponoviti tretiranje.

Slika 5. Proizvodi na bazi osnovnih tvari sve se više upotrebljavaju u konvencionlanom i ekološkom uzgoju vinove loze

vinova loza osnovne tvari

Agronomske prednosti primjene preparata na bazi osnovnih tvari u poljoprivrednoj proizvodnji:

  • Preparati bez karence
  • Ne ostavljaju štetne rezidue na poljoprivrednim kulturama
  • Nema pojava rezistentnosti štetnika i patogenih gljivica koja izazivaju biljne bolesti
  • Bez ograničenja u broju tretiranja tijekom jedne vegetacije
  • Dobra komatibilnost (mogućnost mješanja) sa folijarnim gnojivima
  • Dobra kompatibilnost (mogućnost mješanja) sa ostalim klasičnim pesticidima

Zaključak

Zakonskom regulativom, kroz EZ Uredbom 1107/2009  na razini EU postavljen je kvalitetan okvir za sigurnu i učinkovitu primjenu osnovnih tvari u poljoprivrednoj proizvodnji. Na taj način korisnici imaju provjerenu informaciju o učinku i načinu primjene osnovnih tvari dok se krajnjim potrošačima osigurava siguran i zdravstveno ispravan proizvod. Isto tako, poljoprivredni proizvođači imaju mogućnost primjene dodatnih preparata u borbi protiv štetnika i bolesti, koji nemaju štetnih učinaka na okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna prednost primjene većine navedenih osnovnih tvari je njihova sukladnost za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Na taj način i poljoprivredni proizvođači u ekološkoj proizvodnji imaju dodatne učinkovite mogućnosti za borbu protiv štetnika i biljnih bolesti.

Autor članka: dr.sc. David Gluhić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Proizvodi dodani u košaricu
X