By agrotrgovina

Osnovne tvari – novi preparati za ekološka riješenja u poljoprivredi

Osnovne tvari. Novi preparati za ekološku i učinkovitu borbu protiv štetnka i biljnih bolesti u modernoj poljoprivredi. Bez karence i bez rezidua.
Više
By agrotrgovina

Jesensko-zimska gnojidba maslina

Jesensko-zimska gnojidba predstavlja važnu tehnološku mjeru u uzgoju masline, jer maslina je trajna drvenasta kultura, koja ima visoke zahtjeve za hranivima u tlu tijekom cijelog vegetacijskog razd...
Više
By agrotrgovina

Primjena gnojiva Copfort protiv paunova oka na maslini prije berbe

Copfort je novo gnojivo na bazi organskog oblika bakrenog glukonata. Uspješno se primjenjuje u gnojidbi masline i značajno povećava otpornost masline na zarazu paunovim okom, bolesti koja čini dost...
Više
By agrotrgovina

Visoki prinos ploda jagode uz primjenu huminskih kiselina u fertirigaciji

Primjenom tekućih organskih gnojiva na bazi huminskih kiselina postiže se veći prinos i kvaliteta jagode. Jednostavna i učinkovita primjena kroz sustav fertirigacije.
Više
Cvatnja masline
By agrotrgovina

Bolja cvatnja i oplodnja masline za visoki prinos ploda

Maslina uskoro kreće sa cvatnjom. Za uspješnu cvatnju i oplodnju preporuča se primjena gnojiva na bazi bora i ostalih mikroelemenata i primjena biostimulatora.
Više
By agrotrgovina

Važnost cinka (Zn) u gnojidbi vinove loze

Cink je esencijalni biljni hranjivi element, s vrlo opsežnom i značajnom ulogom u rastu i razvoju vinove loze. Uključen je u više metabolitičkih procesa i sudjeluje u razvoju reproduktivnih dijelov...
Više
By agrotrgovina

Zaštita jabuke od niskih temperatura u vrijeme cvatnje

Uskoro kreće cvatnja jabuke i početak briga za brojne proizvođače jabuka; kako malih tako i velikih profesionalnih proizvođača.
Više
Proizvodi dodani u košaricu
X