We’re proud to
introduce

An Optimized
WooCommerce
WP Theme

Exclusively from Woostify™

passion for fashion

Shop By Categories

T-Shirts​
Bags​
Hats​
Shoes

Let’s Shop

New Arrivals

 • Urtibasic 1 lit

  380,00kn
  Preparat na bazi ekstrakta lista koprive (Urtica sp.). Visoka koncentracija ekstrakta (15 grama/lit) za siguran učinak protiv brojnih bolesti i štetnika poljoprivrednih kultura. URTIBASIC je tekući preparat na bazi ekstrakta lista koprive koji ima preventivni i kurativni fungicidni i insketicidni učinak. Preparat se nalazi u grupi preparata na bazi osnovnih tvari, sukladno EZ regulativi 1107/2009 i ima odobrenje za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Prednosti preparata URTIBASIC:
  • Proizvod na bazi ekstrakta lista koprive sa max. koncentracijom na tržištu (15 grama/lit)
  • Prirodni ELICITOR koji podiže otpornost biljke na biljne bolesti
  • Preventivni i kurativni učinak
  • Siguran učinak protiv brojnih ŠTETNIKA na poljoprivrednim kulturama
  • Ekološko riješenje u suzbijanju crvenog pauka (grinje) - BEZ POJAVE REZISTENTNOSTI
  • Proizvod BEZ KARENCE i BEZ REZIDUA
  • Primjena u konvencionalnoj i ekološkoj (ECO) poljoprivrednoj proizvodnji – sukladnost prema EZ normi 834/2007
  SASTAV:
  Ekstrak biljke koprive (Urtica sp.)15,0 grama/litri
  pH (otopina 1%)10,0
  Specifična masa gnojiva1,1 kg/lit.

  Urtibasic 1 lit

  Kategorija Uncategorized |
  Preparat na bazi ekstrakta lista koprive (Urtica sp.). Visoka koncentracija ekstrakta (15 grama/lit) za siguran učinak protiv brojnih bolesti i štetnika poljoprivrednih kultura. URTIBASIC je tekući preparat na bazi ekstrakta lista koprive koji ima preventivni i kurativni fungicidni i insketicidni učinak. Preparat se nalazi u grupi preparata na bazi osnovnih tvari, sukladno EZ regulativi 1107/2009 i ima odobrenje za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Prednosti preparata URTIBASIC:
  • Proizvod na bazi ekstrakta lista koprive sa max. koncentracijom na tržištu (15 grama/lit)
  • Prirodni ELICITOR koji podiže otpornost biljke na biljne bolesti
  • Preventivni i kurativni učinak
  • Siguran učinak protiv brojnih ŠTETNIKA na poljoprivrednim kulturama
  • Ekološko riješenje u suzbijanju crvenog pauka (grinje) - BEZ POJAVE REZISTENTNOSTI
  • Proizvod BEZ KARENCE i BEZ REZIDUA
  • Primjena u konvencionalnoj i ekološkoj (ECO) poljoprivrednoj proizvodnji – sukladnost prema EZ normi 834/2007
  SASTAV:
  Ekstrak biljke koprive (Urtica sp.)15,0 grama/litri
  pH (otopina 1%)10,0
  Specifična masa gnojiva1,1 kg/lit.
 • Urtibasic

  380,00kn
  Preparat na bazi ekstrakta lista koprive (Urtica sp.). Visoka koncentracija ekstrakta (15 grama/lit) za siguran učinak protiv brojnih bolesti i štetnika poljoprivrednih kultura.


  Preparat URTIBASIC proizvedeno je sukladno EZ normama 834/2007 i 889/2008 te se može koristiti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

  URTIBASIC je tekući preparat na bazi ekstrakta lista koprive koji ima preventivni i kurativni fungicidni i insekticidni učinak. Preparat se nalazi u grupi preparata na bazi osnovnih tvari, sukladno EZ regulativi 1107/2009 i ima odobrenje za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. ODOBRENJE ZA UPOTREBU OSNOVNE TVARI EKSTRAKTA KOPRIVE (engleski jezik) SANTE 11809 (download) Prednosti preparata URTIBASIC:
  • Proizvod na bazi ekstrakta lista koprive sa max. koncentracijom na tržištu (15 grama/lit)
  • Prirodni ELICITOR koji podiže otpornost biljke na biljne bolesti
  • Preventivni i kurativni učinak
  • Siguran učinak protiv brojnih ŠTETNIKA na poljoprivrednim kulturama
  • Ekološko riješenje u suzbijanju crvenog pauka (grinje) - BEZ POJAVE REZISTENTNOSTI
  • Proizvod BEZ KARENCE i BEZ REZIDUA
  • Primjena u konvencionalnoj i ekološkoj (ECO) poljoprivrednoj proizvodnji – sukladnost prema EZ normi 834/2007 i 889/2008
  SASTAV:
  Ekstrak biljke koprive (Urtica sp.)15,0 grama/litri
  pH (otopina 1%)10,0
  Specifična masa gnojiva1,1 kg/lit.
  DOZA PRIMJENE: Doziranje gnojiva potrebno je prilagoditi vrsti i potrebama poljoprivredne kulture i agroekološkim uvjetima uzgoja.
  • FOLIJARNO: 2,0-3,0 lit/ha (200-300 mL/100 lit. vode)

  Urtibasic

  Preparat na bazi ekstrakta lista koprive (Urtica sp.). Visoka koncentracija ekstrakta (15 grama/lit) za siguran učinak protiv brojnih bolesti i štetnika poljoprivrednih kultura.


  Preparat URTIBASIC proizvedeno je sukladno EZ normama 834/2007 i 889/2008 te se može koristiti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

  URTIBASIC je tekući preparat na bazi ekstrakta lista koprive koji ima preventivni i kurativni fungicidni i insekticidni učinak. Preparat se nalazi u grupi preparata na bazi osnovnih tvari, sukladno EZ regulativi 1107/2009 i ima odobrenje za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. ODOBRENJE ZA UPOTREBU OSNOVNE TVARI EKSTRAKTA KOPRIVE (engleski jezik) SANTE 11809 (download) Prednosti preparata URTIBASIC:
  • Proizvod na bazi ekstrakta lista koprive sa max. koncentracijom na tržištu (15 grama/lit)
  • Prirodni ELICITOR koji podiže otpornost biljke na biljne bolesti
  • Preventivni i kurativni učinak
  • Siguran učinak protiv brojnih ŠTETNIKA na poljoprivrednim kulturama
  • Ekološko riješenje u suzbijanju crvenog pauka (grinje) - BEZ POJAVE REZISTENTNOSTI
  • Proizvod BEZ KARENCE i BEZ REZIDUA
  • Primjena u konvencionalnoj i ekološkoj (ECO) poljoprivrednoj proizvodnji – sukladnost prema EZ normi 834/2007 i 889/2008
  SASTAV:
  Ekstrak biljke koprive (Urtica sp.)15,0 grama/litri
  pH (otopina 1%)10,0
  Specifična masa gnojiva1,1 kg/lit.
  DOZA PRIMJENE: Doziranje gnojiva potrebno je prilagoditi vrsti i potrebama poljoprivredne kulture i agroekološkim uvjetima uzgoja.
  • FOLIJARNO: 2,0-3,0 lit/ha (200-300 mL/100 lit. vode)
 • Thiazote® PH / Laffort nutrijenti / hrane za pripremu kvasaca i bakterija

  46,25kn
  Aktivator akloholne fermentacije (amonijeve soli i tiamin).
  Dostupni proizvodi
  • THIAZOTE®: amonijev sulfat i tiamin
  • THIAZOTE® SP: aminujev sulfat, diamonijev fosfat i tiamin
  • THIAZOTE® PH: diamonij fosfat i tiamin
  10 g/hL THIAZOTE® osigurava oko 21 mg/L asimilativnog dušika. Doza: ovisno o početnom sadržaju asimilativnog dušika u moštu, očekivanom alkoholu i turbiditetu. Dokumenti za preuzimanje: Sigurnosne upute Detaljne specifikacije

  Thiazote® PH / Laffort nutrijenti / hrane za pripremu kvasaca i bakterija

  Aktivator akloholne fermentacije (amonijeve soli i tiamin).
  Dostupni proizvodi
  • THIAZOTE®: amonijev sulfat i tiamin
  • THIAZOTE® SP: aminujev sulfat, diamonijev fosfat i tiamin
  • THIAZOTE® PH: diamonij fosfat i tiamin
  10 g/hL THIAZOTE® osigurava oko 21 mg/L asimilativnog dušika. Doza: ovisno o početnom sadržaju asimilativnog dušika u moštu, očekivanom alkoholu i turbiditetu. Dokumenti za preuzimanje: Sigurnosne upute Detaljne specifikacije
 • Quitobasic

  237,00kn1.050,00kn
  Preparat na bazi hitozan hidroklorida. Visoka koncentracija hitozan hidroklorida za siguran učinak.


  Preparat QUITOBASIC proizvedeno je sukladno EZ normama 834/2007 i 889/2008 te se može koristiti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

  QUITOBASIC je tekući preparat na bazi hiozan hidroklorida koji ima preventivni i kurativni fungicidni učinak. Preparat se nalazi u grupi preparata na bazi osnovnih tvari, sukladno EZ regulativi 1107/2009 i ima odobrenje za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. ODOBRENJE ZA UPOTREBU OSNOVNE TVARI HITOZAN HIDROKLORID (hrvatski jezik) SANCO/12388/2013 (download) Prednosti preparata QUITOBASIC:
  • Proizvod na bazi prirodnog hitozan hidroklorida sa biofungicidnim učinkom na brojne biljne bolesti
  • Prirodni ELICITOR koji podiže otpornost biljke na nove infekcije biljnim bolestima
  • Preventivni i kurativni učinak
  • Visoka koncentracija hitozan hidroklorida (5%) za snažan i siguran učinak
  • Proizvod BEZ KARENCE i BEZ REZIDUA
  • Primjena u konvencionalnoj i ekološkoj (ECO) poljoprivrednoj proizvodnji – sukladnost prema EZ normi 834/2007
  • BEZ RAZVOJA REZISTENTNOSTI KOD BILJNIH BOLESTI
  • Učinkovita EKOLOŠKA alternativa primjeni botricida i ostalih fungicida za ekološku poljoprivrednu proizvodnju
  SASTAV:
  Hitozan-hidroklorid (iz skelete morskih rakova)5,0 % m/m
  pH (otopina 1%)2,5
  Specifična masa gnojiva1,1 kg/lit.
  DOZA PRIMJENE: Doziranje gnojiva potrebno je prilagoditi vrsti i potrebama poljoprivredne kulture i agroekološkim uvjetima uzgoja.
  • FOLIJARNO: 1,0-3,0 lit/ha (100-300 mL/100 lit. vode)

  Quitobasic

  Preparat na bazi hitozan hidroklorida. Visoka koncentracija hitozan hidroklorida za siguran učinak.


  Preparat QUITOBASIC proizvedeno je sukladno EZ normama 834/2007 i 889/2008 te se može koristiti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

  QUITOBASIC je tekući preparat na bazi hiozan hidroklorida koji ima preventivni i kurativni fungicidni učinak. Preparat se nalazi u grupi preparata na bazi osnovnih tvari, sukladno EZ regulativi 1107/2009 i ima odobrenje za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. ODOBRENJE ZA UPOTREBU OSNOVNE TVARI HITOZAN HIDROKLORID (hrvatski jezik) SANCO/12388/2013 (download) Prednosti preparata QUITOBASIC:
  • Proizvod na bazi prirodnog hitozan hidroklorida sa biofungicidnim učinkom na brojne biljne bolesti
  • Prirodni ELICITOR koji podiže otpornost biljke na nove infekcije biljnim bolestima
  • Preventivni i kurativni učinak
  • Visoka koncentracija hitozan hidroklorida (5%) za snažan i siguran učinak
  • Proizvod BEZ KARENCE i BEZ REZIDUA
  • Primjena u konvencionalnoj i ekološkoj (ECO) poljoprivrednoj proizvodnji – sukladnost prema EZ normi 834/2007
  • BEZ RAZVOJA REZISTENTNOSTI KOD BILJNIH BOLESTI
  • Učinkovita EKOLOŠKA alternativa primjeni botricida i ostalih fungicida za ekološku poljoprivrednu proizvodnju
  SASTAV:
  Hitozan-hidroklorid (iz skelete morskih rakova)5,0 % m/m
  pH (otopina 1%)2,5
  Specifična masa gnojiva1,1 kg/lit.
  DOZA PRIMJENE: Doziranje gnojiva potrebno je prilagoditi vrsti i potrebama poljoprivredne kulture i agroekološkim uvjetima uzgoja.
  • FOLIJARNO: 1,0-3,0 lit/ha (100-300 mL/100 lit. vode)

Build up your
shop today
with Woostify™

A new revolution. A new perspective.

Free Shipping

On all orders over $200

Dedicated Support

Quick response 24/7

Money-Back Guarantee

Worry-free shopping

Trending now

Popular This Week

Stay up-to-date

Follow Us On Instagram

Proizvodi dodani u košaricu
X