Agrotrgovina.hr by Kokot Agro / > Privatnost podataka

POLITIKA PRIVATNOSTI PODATAKA

Trgovačko društvo Kokot Agro d.o.o., Trešnjevka 22, Jastrebarsko, OIB: 86472637435, kao nositelj prikupljanja i obrade privatnih podataka, svjesno je važnosti zaštite Vaše privatnosti, poštuje ju te poduzima mjere usmjerene njezinoj zaštiti, prilikom korištenja i kupnje proizvoda na internet trgovini www.agrotrgovina.hr (u daljnjem tekstu Agrotrgovina).

Cilj nam je kroz ovu Politiku privatnosti pojasniti Vam tko smo, kako postupamo s osobnim podacima tj. čije i koje osobne podatke prikupljamo, na koji način ih prikupljamo, u koje svrhe i temeljem koje pravne osnove ih obrađujemo, da li ih kome prosljeđujemo, da li ih šaljemo u treće zemlje, koliko dugo ih čuvamo, kako ih štitimo, koja su Vaša prava te da li donosimo odluke na temelju automatizirane obrade osobnih podataka pa Vas molimo da pažljivo pročitate ovaj dokument.

VAŽNO: Ukoliko niste suglasni s ovom Politikom privatnosti ili ukoliko je niste do kraja pročitali, molimo Vas da nam ne dostavljate svoje osobne podatke niti koristite usluge internetske trgovine Agrotrgovina.

Ukoliko Vas zanimaju dodatne informacije vezano uz obradu Vaših osobnih podataka, rado ćemo Vam ih pružiti.

Kokot Agro d.o.o. nije odgovoran za radnje trećih fizičkih ili pravnih osoba, sadržaj njihovih stranica, uporabu informacija koje ste im dostavili ili bilo koje proizvode ili usluge koje nude. Bilo koji link na navedene stranice ne predstavlja naše sponzoriranje ili povezivanje s tim osobama.

Ovu Politiku privatnosti možemo povremeno izmijeniti s time što ćemo svaku izmjenu objaviti na na našoj internetskoj stranici https://www.agrotrgovina.hr te se stoga preporuča redovno provjeravati Politku privatnosti osobnih podataka na internet stranicama Agrotrgovina.

Kome je namijenjena ova Politika privatnosti?

Ova Politika privatnosti namijenjena je svim fizičkim i pravnim osobama koje posjećuju naše internetske stranice, naše stranice na društvenim mrežama, koje s nama stupaju u kontakt kao potencijalni kupci, kandidati za posao ili poslovni partneri, odnosno u nekoj drugoj sličnoj ulozi ili iz drugih razloga.

O nama i kako nas možete kontaktirati

Kokot Agro d.o.o. je trgovačko društvo koje je nositelj projekta i odgovorna osoba internetske trgovine Agrotrgovina koja je postavljena na web stranice https://www.agrotrgovina.hr.

Ukoliko želite više informacija o nama, našem poslovanju i ponudi, pozivamo Vas da pretražite naše internetske stranice.

Kokot Agro d.o.o. je, za potrebe ove Politike privatnosti, ujedno voditelj obrade osobnih podataka.

KONTAKT PODACI:

Kokot Agro d.o.o., Trešnjevka 22, 10 450 Jastrebarsko (OIB: 86472637435)

e-mail: kokot-agro@kokot-agro.hr

Telefon: +385 (0)1 6271-543

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica koje se odnose obradu Vaših osobnih podataka slobodno nam uputite pitanje na gore navedene kontaktne informacije.

Upućuju se Kupci internet trgovine www.agrotrgovina.hr (u daljnjem tekstu: Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama internet trgovine www.agrotrgovina.hr (u daljnjem tekstu: Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke internet trgovina www.agrotrgovina.hr prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

VAŽNO: Klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na internet trgovinu www.agrotrgovina.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama internet trgovine www.agrotrgovina.hr, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Što su osobni podaci

Osobni podaci su podaci koji se odnose na Vas i pomoću kojih Vas je moguće identificirati bilo izravno ili neizravno. Dakle osobni podaci su: vaše ime, prezime, OIB, adresa stanovanja, e-mail adresa, telefonski broj, i ostali osobni podaci koji su nužno potrebni za realizaciju kupoprodajnog odnosa (prodaje i dostave kupljene robe ili usluge).

Kada se koristi u ovoj Politici privatnosti pojam "osobni podatak" označava bilo koju informaciju o Vama temeljem koje je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Čije osobne podatke obrađujemo

Kokot Agro d.o.o., za potrebe realizacije kupoprodajnih odnosa obrađuje osobne podatke svojih kupaca te ostalih korisnika internetske trgovine Agrotrgovina. Kokot Agro d.o.o. ne prikuplja niti na drugi način obrađuje osobne podatke maloljetnika. Ukoliko ste maloljetni, imate manje od 18 godina, molimo Vas da nam ne dostavljate svoje osobne podatke bez dopuštenja roditelja odnosno zakonskih zastupnika. Ukoliko utvrdimo da smo prikupili podatke osobe mlađe od 18 godina, obrisat ćemo ih u najkraćem roku od saznanja.

Koje osobne podatke obrađujemo

Kokot Agro d.o.o. u svom poslovanju obrađuje samo one osobne podatke koji su nam nužni kako bismo mogli ispuniti svrhe obrade predviđene ovom Politikom privatnosti. Niste nam dužni dostaviti podatke koje tražimo s time što postoji mogućnost da zbog toga nećemo moći s Vama sklopiti ugovor ili izvršiti svoje obveze prema Vama (isporuku robe, izdavanje otpremnice i računa i slično).

Kokot Agro d.o.o. može obrađivati sljedeće kategorije podataka osoba navedenih pod naslovom "Čije osobne podatke obrađujemo" iz ove Politike privatnosti:

KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA:

 • Identifikacijski podaci: ime, prezime, OIB
 • Kontak podaci: adresa stanovanja, odnosno adresa dostave poštanskih pošiljki, broj telefona, broj mobitela, e-mal adresa, broj faksa i sl.
 • Podaci o kupnji: kupljeni proizvodi, iznos računa, odabrani način plaćanja, učestalost kupnje - samo ukoliko se putem njih i/ili u kombinaciji s drugim podacima koje posjedujemo može utvrditi identitet ispitanika
 • Podaci iz govorne ili pisane korespondencije - mail, chat, telefonski razgovori: sadržaj korespondencije - samo ukoliko se putem njega i/ili u kombinaciji s drugim podacima koje posjedujemo može utvrditi identitet ispitanika

Na koji način dolazimo do osobnih podataka koje obrađujemo

Kokot Agro d.o.o. obrađuje prvenstveno one osobne podatke koje nam sam ispitanik dostavi. U pravilu su to podaci koje ste nam dostavili u nekoj od primjerice navedenih situacija:

 • narudžba robe iz našeg prodajnog asortimana;
 • upiti vezani uz robu iz našeg prodajnog asortimana, prije ili nakon izvršene kupnje,
 • predstavljate pravnu ili fizičku osobu s kojom smo u poslovnom odnosu ili smo u postupku pregovora oko budućeg posla,
 • posjetili ste naše stranice na društvenim mrežama te tamo ostavili komentar ili upit,
 • podnijeli ste nam prigovor kao potrošač,
 • uputili ste nam prigovor ili zahtjev za ostvarivanje svojih prava u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nam dostavite samo one osobne podatke koji su nužni za ostvarenje svrhe zbog koje nam se obraćate. Ukoliko nam dostavite više podataka od onoga što je nužno, iste ćemo bez odgode izbrisati.

Osim navedenog, Kokot Agro d.o.o. može raditi obradu (u pravilu je to samo uvid) u Vaše osobne podatke koji nam postaju dostupni ukoliko posjećujete naše stranice na društvenim mrežama i putem njih postavljate pitanja ili šaljete komentare.

Društvene mreže imaju svoja pravila privatnosti pa Vas molimo da se prethodno s njima upoznate. Ukoliko niste s navedenim pravilima privatnosti suglasni, molimo Vas da naše stranice na društvenim mrežama ne posjećujete, odnosno da na istima ne ostavljate upite i komentare iz razloga što se već sam uvid u Vašu fotografiju ili Vaše ime i prezime smatra obradom osobnih podataka.

Naša internetska stranica koristi tzv. kolačiće putem kojih se prikupljaju određeni osobni podaci na način kako smo to detaljno objasnili u poglavlju o primjeni tzv. kolačića (eng. cookies).

Napominjemo da ukoliko je riječ o tzv. kolačićima koji nisu nužni za funkcioniranje naše internetske strance, imate mogućnost izbora da li ćete ih aktivirati ili ne, pri čemu navedeno može utjecati na Vaše zadovoljstvo korištenjem naše stranice.

Kokot Agro d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke iz trećih izvora.

Ukoliko nam namjeravate dostaviti ime, prezime i kontakt podatke trećih osoba, npr. osoba koje za Vas mogu dati preporuku za posao ili Vi želite nekoga preporučiti, molimo Vas da prethodno pribavite njihovu privolu.

U koje svrhe obrađujemo osobne podatke i temeljem koje pravne osnove

Ukoliko ste izvršili narudžbu robe iz našeg prodajnog asortimana, Vaše ćemo osobne podatke sadržane u narudžbi koristiti isključivo u svrhu izvršenja naše ugovorne obveze prema Vama. Pravni temelj obrade Vaših osobnih podataka u ovoj je situaciji je ugovor o kupoprodaji.

Ukoliko ste nam prije ili nakon kupnje robe, putem naših kontaktnih točaka (e-mail, telefon, poštanska adresa, chat prozor) uputili pitanje, primjedbu ili komentar, Vaše osobne podatke sadržane u vašem upitu koristiti ćemo isključivo da bi na Vaš upit odgovorili. Pravni temelj obrade Vaših osobnih podataka u ovoj je situaciji Vaš zahtjev za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora, odnosno sam ugovor o kupoprodaji.

Ukoliko ste naš poslovni partner, odnosno predstavnik našeg poslovnog partnera, Vaše osobne podatke koristiti ćemo u svrhu zaključenja i/ili izvršenja ugovora vezanih uz naše ili Vaše usluge ili proizvode, u svrhu davanja informacija i obavijesti vezanih uz taj ugovor, u svrhu izdavanja i dostave robe i računa te druge svrhe povezane s izvršenjem ugovora. Pravni temeljem obrade podataka je ugovor.

Osobne podatke, ukoliko se za tim ukaže potreba, možemo obrađivati temeljem zakona, npr. u svrhu otkrivanja, sprječavanja i prijavljivanja prijevara odnosno drugih kaznenih djela kao i izvršavanja drugih zakonskih obveza, odnosno temeljem našeg legitimnog interesa npr. u svrhu rješavanja sigurnosnih i tehničkih pitanja, odnosno obrane naših pravnih zahtjeva.

Vaše osobne podatke možemo obrađivati i temeljem prethodno pribavljene privole u svrhe i pod uvjetima navedenim u samoj privoli.

Ukoliko se pojavi potreba za obradom Vaših podataka u neke druge svrhe uz navedene, o tome ćemo Vas prethodno obavijestiti sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Tko ima pristup Vašim osobnim podacima

Osobne podatke koje ste nam dostavili obrađuju samo one osobe kojima su ti podaci nužni za izvršenje svrhe radi koje smo ih prikupili i u pravilu su to naši zaposlenici.

Kokot Agro d.o.o. u svom poslovanju koristi i usluge drugih pravnih osoba, poslovnih partnera, kao izvršitelja obrade. To uključuje sljedeće kategorije primatelja: knjigovodstveni servisi, društva za pružanje poštanskih i kurirskih usluga, pravni i stručni savjetnici.

Ukoliko postoji potreba da tim trećim osobama dostavimo Vaše podatke kako bi mogli izvršiti naručeni posao, odnosno izvršiti svoje zakonske obveze, dostavljamo im samo nužne podatke i, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, zaključujemo s njima ugovore kojima je definirao na koji način te treće osobe smiju obrađivati Vaše osobne podatke, do kada ih smiju zadržavati te koje sigurnosne mjere pri tome moraju primijeniti. To između ostalog znači i da te treće osobe ne mogu Vaše osobne podatke otkriti bilo kome osim nama.

U zakonom propisanim situacijama obvezni smo Vaše osobne podatke dostaviti trećim osobama, npr. ukoliko to zatraži sud, Agencija za zaštitu osobnih podataka ili neko drugo državno tijelo. Međutim, uvijek prije dostave osobnih podataka trećima uvjeriti ćemo se da za to imamo valjanu pravnu osnovu.

Vaše osobne podatke nećemo nikada dostavljati trećim osobama u svrhe direktnog marketinga, prodavati ih ili nezakonito prosljeđivati trećima.

Prijenos Vaših osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora

Kokot Agro d.o.o. u svom poslovanju koristi usluge koje pružaju trgovačka društva Google LLC sa sjedištem u Kaliforniji, SAD i OLARK sa sjedištem u Delaware, SAD uslijed čega se Vaši osobni podaci prenose trećim osobama koje su izvan Europskog gospodarskog prostora. Međutim, poslovanje navedenih trgovačkih društava u potpunosti je usklađeno s europskom legislativom u području zaštite osobnih podataka te navedena trgovačka društva primjenjuju načela "Štita privatnosti" koji pruža adekvatnu razinu zaštite Vaših osobnih podataka.

Koliko dugo zadržavamo Vaše osobe podatke

Vaše osobne podatke držimo pohranjene u našim bazama podataka samo onoliko koliko je nužno za ostvarenje svrhe s kojom su povezani, nakon čega ih sigurno i trajno brišemo odnosno na drugi način uništavamo ili anonimiziramo.

Vaše podatke možemo zadržati dulje vrijeme npr. ukoliko je to potrebno da bi ispoštovali zakonske obveze ili u slučaju vođenja sudskih i sličnih postupaka kada ćemo Vaše osobne podatke čuvati do pravomoćnog okončanja postupka, zastare potraživanja ili isteka zakonskih rokova za pohranu.

Politiku čuvanja osobnih podataka redovito revidiramo.

Koja su Vaša prava u odnosu na zaštitu osobnih podataka

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679, ovisno o svrsi u koju se Vaši osobni podaci obrađuju, imate sljedeća prava:

 1. Pravo na obaviještenost

Kroz ovu Politiku privatnosti nastojimo Vam dati sve informacije vezane uz obradu Vaših osobnih podataka koju provodi Kokot Agro d.o.o., ali ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nam se obratite.

 1. Pravo na pristup osobnim podacima

Ukoliko Vas zanima da li posjedujemo ili koristimo Vaše osobne podatke, slobodno nam se obratite.

 1. Pravo na ispravak osobnih podataka

Ukoliko smatrate da su Vaši osobni podaci koje posjedujemo netočni ili nepotpuni, imate pravo tražiti da ispravimo ili dopunimo Vaše osobne podatke.

 1. Pravo na brisanje osobnih podataka

Ukoliko smatrate da Vaše osobne podatke obrađujemo na nezakonit način, da nam osobni podaci više nisu nužni za ostvarenje svrhe za koje su obrađivani, povukli ste privolu na temelju koje smo vršili obradu, uložili ste prigovor na obradu temeljem legitimnog interesa ili smatrate da smo Vaše osobne podatke dužni brisati radi poštovanja pravnih obveza, imate pravo tražiti da ih izbrišemo.

 1. Pravo na ograničenje obrade

Ukoliko osporavate točnost Vaših podataka koje posjedujemo, ukoliko smatrate da nezakonito obrađujemo Vaše osobne podatke, ali ne želite da ih brišemo, ukoliko smatrate da nam Vaši osobni podaci više nisu potrebni, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane Vaših pravnih zahtjeva te ukoliko ste uložili prigovor na obradu koju vršimo temeljem legitimnog interesa, imate pravo tražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka.

 1. Pravo na prenosivost podataka

Ukoliko obradu Vaših osobnih podataka obavljamo u na temelju privole ili ugovora kojeg smo sklopili, imate nas pravo tražiti da Vama, ili trećoj osobi koju navedete, dostavimo Vaše osobne podatke koje imamo u svojim bazama.

 1. Pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka

Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koju vršimo temeljem legitimnog interesa, ukoliko do toga dođe.

 1. Pravo na povlačenje privole

Ukoliko ste nam dali privolu ili izričitu privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svakom trenutku imate pravo tu privolu povući, s time što to neće utjecati na zakonitost obrade osobnih podataka koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Svoje zahtjeve možete podnijeti osobno na adresi sjedišta trgovačkog društva Kokot Agro d.o.o. odnosno putem kontakt podataka navedenih u ovoj Politici privatnosti.

Zahtjeve za ostvarivanje navedenih prava možete postaviti osobno ili putem ovlaštene osobe, usmeno ili pisanim putem. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano uz navedena prava, rado ćemo Vam pružiti razjašnjenja te Vas molimo da nas u tu svrhu kontaktirate putem e-mail adrese kokot-agro@kokot-agro.hr.

Vaš zahtjev ćemo brižno razmotriti te mu udovoljiti ukoliko su ispunjene pretpostavke predviđene Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima. U slučaju potrebe, da bismo bili u mogućnosti odgovoriti na Vaš zahtjev, možemo Vas tražiti dostavu dodatnih informacija, uključujući i dokaz identiteta. Na Vaš zahtjev ćemo odgovoriti u roku od mjesec dana od zaprimanja potpunog zahtjeva, a u slučaju povećanog broja ili kompliciranih zahtjeva taj rok možemo produžiti za dva mjeseca. U slučaju potrebe produženja roka, o tome ćemo Vas obavijestiti u roku od mjesec dana.

Za odgovore na Vaš zahtjev ne naplaćujemo naknadu, osim u slučaju ako je zahtjev očito neutemeljen ili pretjeran.

Uz navedena prava u odnosu na koje zahtjev upućujete nama, imate i:

 1. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Linkovi i internetske stranice trećih osoba

Naše internetske stranice mogu sadržavati linkove na stranice trećih pravnih osoba (npr. društvene mreže, ostale tvrtke davatelja usluga i slično). Kokot Agro d.o.o. koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, YouTube-a i Instagrama te LinkedIna, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINE

https://www.facebook.com/policy.php

YOUTUBE ONLINE

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

INSTAGRAM ONLINE

https://help.instagram.com/519522125107875

LINKEDIN ONLINE

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Naše stranice na društvenim mrežama namijenjene su javnoj komunikaciji te vodite računa da sve Vaše komentare ili druge podate koje ostavljate na tim stranicama mogu pročitati, sakupljati ili koristiti treće osobe koje te stranice posjećuju. Iz navedenog razloga savjetujemo da budete oprezni pri donošenju odluke o objavi informacija koje Vas mogu identificirati.

Korištenjem linkova koji upućuju na stranice trećih osoba napustiti ćete našu i prijeći na stranicu te treće osobe na koju se ova Politika privatnosti ne odnosi. Te stranice imaju svoja pravila privatnosti pa Vas molimo da se prethodno s njima upoznate. Ukoliko niste s navedenim pravilima privatnosti suglasni, savjetujemo i molimo da ne koristite te stranice.

Posebno napominjemo kako naša Politika privatnosti ne pokriva upotrebu kolačića ili drugih alata za praćenje koje koriste te treće osobe i nemamo pristup ili kontrolu nad tim trećim osobama.

Kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje Vaše računalo ili mobilni uređaj preuzima u trenutku kada pristupite internetskoj stranici, a omogućavaju internetskoj stranici da prepozna Vaš uređaj i pohrani određene podatke o Vašim preferencijama ili ranijim aktivnostima.

Kolačići mogu imati različite svrhe pa tako bez nekih internetska stranica ne može uopće funkcionirati. Drugi omogućavaju da stranicama ima dodatne, ne nužne, ali korisne funkcije. Postoje i kolačići koji prikupljaju podatke u statističke svrhe, kao i oni kojima je cilj prepoznati Vaše potrebe i dojaviti Vam informaciju koja bi Vam mogla biti od koristi.

Kada pristupite našoj internetskoj stranici, aktivirani su samo nužni kolačići bez kojih ta stranica ne može funkcionirati. Uz nužne, na našoj stranici možete aktivirati i tehničke, statističke i marketinške kolačiće. Izbor je na Vama te ga možete u bilo kojem trenutku promijeniti.

Sigurnosne mjere

Kokot Agro d.o.o. sigurnost Vaših osobnih podataka shvaća veoma ozbiljno pa iz tog razloga, koristimo i konstantno analiziramo, testiramo i unaprjeđujemo fizičke, tehničke i organizacijske mjere kojima nastojimo spriječiti svako slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak ili izmjenu Vaših osobnih podataka kao i nezakonito i neovlašteno otkrivanje ili pristup Vašim osobnim podacima. Pristup Vašim osobnim podacima ograničen je samo onim osobama kojima su ti osobni podaci neophodni za obavljanje njihova posla. Naši su zaposlenici educirani o važnosti povjerljivosti i zaštite privatnosti i sigurnosti Vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke čuvamo u fizički zaštićenom prostoru, dok su računala opremljena primjerenim tehničkim zaštitnim mjerama.

Komunikacija s Vama putem poruka elektronske pošte zaštićena je enkripcijom.

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Kokot Agro d.o.o. se obvezuje primijeniti maksimalne sigurnosne standarde u svrhu zaštite interesa kupaca i sprječavanja eventualnih zlouporaba informacija. Proizvodi/usluge dostupni u online trgovini prodaju se putem online rješenja za kartično plaćanje HT PayWay. HT PayWay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa enkripcijom podataka i SHA512. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između HT PayWay sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla). Agrotrgovina.hr koristi HT Pay Way uslugu za online autorizaciju kreditnih kartica (Visa, Mastercard, American Express, Maestro). 

Navedeni servis i financijske ustanove (kartične kuće) razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Brojevi kreditnih kartica ne pohranjuju se i nisu dostupni društvu Kokot Agro d.o.o. niti na koji način.

Kokot Agro d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za zlouporabe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta sustava web trgovine ili propusta djelatnika Kokot Agro d.o.o..

Izmjene i dopune Politike privatnosti

Politiku privatnosti po potrebi mijenjamo kako bismo bolje zaštitili Vaše osobne podatke.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti i ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano uz ovu Politiku privatnosti ili način na koji obrađujemo Vaše osobne podatke, slobodno pošaljite upit na kokot-agro@kokot-agro.hr.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, trgovac Kokot Agro d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na internet stranici. Zato trgovac Kokot Agro d.o.o. poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi internetsku trgovinu na web stranici www.agrotrgovna.hr.

Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici www.agrotrgovina.hr

Kokot Agro d.o.o. 

(zadnja izmjena 13.04.2021. godine)

Prilog: Politika privatnosti podataka (PDF dokument)

Proizvodi dodani u košaricu
X